Johann Ström

48-årig man i Örebro


Åtal, domar och rättsprocesser

Johann har inte åtalats för brott eller varit förekommande i tvistemål eller stämning.

Vi har gjort en bakgrundskontroll

Vid vår kontroll av Johann tog vi hänsyn till förekomst i följande typer av rättsdokument.

Brottmål Tvistemål Strafföreläggande


Födelsedag, den 1 december varge år tills hen dör


källa mrkoll.se 14/3-2022